Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Các biện pháp cụ thể xác định nhằm giải quyết việc làm ở Trung Quốc

Thứ nhất, đưa mục tiêu giải quyết việc làm vào trong các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; cải cách cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh khu vực dịch vụ, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển khu vực kinh tế phi nhà nước; thực hiện các chính sách tài chính tích cực để tăng độ co giãn của cầu lao động.

Thứ hai, xây dựng và phát triển thị trường lao động theo hướng thống nhất, mở cửa, cạnh tranh và quy phạm hóa.

Thứ ba, xác định các chính sách thu hút nhân tài một cách hợp lý. Nhà nước có chính sách ưu tiên hộ khẩu cho các nhân tài để thu hút lao động có trình độ cao. Các nhân tài được ưu đãi đặc biệt về trả công lao động; lương của người lao động có trình độ cao hơn nhiều so với lương của lao động trung bình.

Thứ tư, tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại người lao động. Đứng trước vấn đề nan giải về trình độ chuyên môn và tay nghề lao động thấp và sự bất hợp lý trong kết cấu kỹ năng lao động. Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách điều chỉnh bằng cách huy động cả sức dân vào công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Thứ năm, cải cách chính sách tiền lương hoặc tiền công lao động có thể tóm gọn trong 8 từ sau: "Ưu tiên hiệu quả, chiếu cố công bằng". Yếu tố hiệu quả trên thị trường lao động đã được đặt nên hàng đầu.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các "Trung tâm tái tạo việc làm" cho người lao động dôi dư của các doanh nghiệp nhà nước. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đã quyết định thành lập và đưa vào hoạt động hệ thống các "Trung tâm tái tạo việc làm" cho người lao động. Theo quyết định này, mọi người lao động thuộc diện dôi dư nếu muốn được tiếp tục có công ăn việc làm và được thụ hưởng các phúc lợi vật chất khác đều phải đến đăng ký tham gia vào các trung tâm tái tạo việc làm. Các trung tâm này được coi là bước đệm (chiếc cầu quá độ) chuyển từ chế độ làm việc suốt đời trong các doanh nghiệp nhà nước sang cơ chế phân bổ lao động theo nhu cầu của thị trường.

Thứ bảy, phát triển hệ thống an sinh xã hội gồm ba bộ phận: bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và chính sách các gia đình quân nhân. – Trung Quốc đang thí điểm việc xã hội hóa bảo hiểm xã hội bằng cách thiết lập các cơ chế nhằm tách rời hoạt động bảo hiểm ra khỏi các doanh nghiệp với các khoản vốn được huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài ra, còn quan tâm đến các nhóm người bị thiệt thòi trong xã hội và thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo mức sống tối thiểu của họ.

Tóm lại, qua nghiên cứu các giải pháp về giải quyết việc làm của Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy: mỗi quốc gia có những điều kiện kinh tế – văn hóa – xã hội những tiềm năng giải quyết việc làm khác nhau, song trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta cần tham khảo và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của các quốc gia, dân tộc, nhất là các quốc gia có truyền thống văn hóa – xã hội "có những nét tương đồng" để giải quyết những vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam.