Cho vay du học là một sản phẩm truyền thống và đặc trưng của ACB-ĐN . Nhìn chung từ khi triển khai hoạt động này đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho Chi nhánh và đã có những bước phát triển thuận lợi, cụ thể như sau:

        Dư nợ cho vay du học cuối năm 2007 là 21.478 triệu đồng tăng 11.044 triệu đồng với mức tăng là 106% so với cuối năm 2006. Dư nợ tăng một mặt thể hiện nhu cầu du học của học sinh sinh viên trên địa bàn ngày càng cao, mặt khác cho thấy sự nổ lực rất lớn của Chi nhánh, mở rộng cho vay trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng, chủ động tìm kiếm khách hàng mới và củng cố phát triển khách hàng cũ.

Với quan điểm “Ngân hàng tìm đến khách hàng” trong năm 2007 ACB thường xuyên tham gia các chương trình quảng cáo, triểm lãm giáo dục kết hợp với các trung tâm tư vấn du học. ACB đã khẳng định được vị trí là Ngân hàng hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính cho du học sinh với các thủ tục nhanh gọn.

 Và điều đó đã được thể hiện rõ thông qua sự tăng trưởng doanh số cho vay du học. Cụ thể năm 2006 doanh số cho vay du học của ACB-ĐN là 18.510 triệu đồng nhưng đến năm 2007 doanh số cho vay đã tăng 4.627 triệu đồng và đạt mức 23.137 triệu đồng.

Xét về chỉ tiêu nợ quá hạn qua 2 năm 2006, 2007 và kể từ khi triển khai sản phẩm cho vay du học tỷ lệ nợ quá hạn luôn bằng không. Điều đó cho thấy tình hình cho vay của Chi nhánh có chiều hướng tốt không những đạt được chỉ tiêu quy mô tín dụng mà chất lượng tín dụng cũng đạt được đảm bảo an toàn và hiệu quả