Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Một số đề xuất hoàn thiện hệ thống tuyển dụng

Với cơ cấu được xây dựng từ một tập đoàn đa lĩnh vực, định hướng phát triển của tập đoàn vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư dàn trải sang các lĩnh vực của mình theo 3 nhóm:

Đối với những lĩnh vực mà tập đoàn đã có thế mạnh và khẳng định thương hiệu tại thị trường Việt Nam (như phần mềm, phân phối sản phẩm công nghệ,…), tập đoàn tiếp tục việc đầu tư theo chiều sâu, để các đơn vị của mình nghiên cứu những sản phẩm mới, tiến tới chủ động thành lập cơ sở sản xuất các sản phẩm công nghệ và các phần mềm có chất lượng cao.

Đối với những lĩnh vực đã tồn tại trên thị trường một thời gian nhưng vẫn chưa khẳng định nhiều được thương hiệu của mình, tập đoàn đầu tư cho công tác hoàn thiện cơ cấu nội bộ, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển thị trường, nhằm khẳng định thương hiệu của đơn vị hơn nữa.

Đối với những lĩnh vực mới trên thị trường Việt Nam, tập đoàn đầu tư về công nghệ, về cơ sở vật chất và phát triển nhanh về con người, giúp các đơn vị này phát triển và nhanh chóng khẳng định thương hiệu, đồng thời nhanh chóng chiếm thị phần tại thị trường trong nước.

Để thực hiện chủ trương này, mỗi đơn vị sẽ phải tự đề ra cho mình những mục tiêu phát triển và kế hoạch thực hiện. Nguồn nhân lực của mỗi đơn vị do đó cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Các đơn vị đầu tư theo chiều sâu, sẽ cần tinh giảm nhân lực, giữ lại những cán bộ thật sự có chất lượng, tham gia nghiên cứu và phát triển những sản phẩm công nghệ cao. Các đơn vị đầu tư theo chiều rộng, sẽ lại cần mức tăng trưởng nhân lực lớn, nên hoạt động tuyển dụng tại các đơn vị này sẽ khá sôi động.

Ở một khía cạnh nào đó, chủ trương trên càng khiến cho khoảng cách giữa các đơn vị ngày càng xa nhau. Các đơn vị vốn khá tách biệt, giờ lại càng có lý do để ít trao đổi với nhau hơn, do sự khác biệt về chính sách, mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu của mình. Sự mở rộng của các đơn vị như vậy không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý theo chiều ngang (theo từng công ty) mà còn gây khó khản cho công tác quản lý theo chiều dọc (theo lĩnh vực hoạt động từng bộ phận), đó là yêu cầu đặt ra cho trưởng các bộ phận trong việc kết nối các phòng ban của mình lại, đặc biệt là phòng nhân sự.

Không chỉ tạo sự nhất quán trong cơ cấu, với sự tăng trưởng theo nhiều hướng của mảng nhân lực, đòi hỏi các công cụ tuyển dụng cần có sự đảm bảo về chất lượng. Các công cụ phục vụ cho tuyển dụng cần được cải thiện để sẵn sàng tuyển nhân lực theo chiều sâu cũng như theo chiều rộng, đáp ứng mọi nhu cầu của tập đoàn về lĩnh vực có liên quan.