Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Những hướng dẫn trong việc đánh giá nhân viên

Một số điều có thể làm giảm sự thiên vị trong  quá trình đánh giá. Đầu tiên, hầu hết người nước ngoài xem ra tin rằng nên đưa những đánh giá của những nhà quản lý trong nội bộ công ty hơn là những nhà quản lý bên ngoài. Do ở gần, một người quản lý trong nội bộ có nhiều khả năng để đánh giá các biến mềm rằng là những khía cạnh quan trọng của hiệu năng của một người nước ngoài. Việc đánh giá có thể được đặc biệt là hợp lý khi người quản lý trong nội bộ cùng quốc tịch với người nước ngoài, vì thành kiến ​​văn hoá phải được giảm bớt. Trong thực tế, nhà quản lý trụ sở chính thường viết  bảng đánh giá hiệu suất sau khi nhận được bản đánh giá từ phía nhà quản lý trong nội bộ. Trong trường hợp này, hầu hết các chuyên gia khuyến cáo rằng nên đưa một người nước ngoài tiền nhiệm cùng  vị trí  đó tham gia vào việc đánh giá để giúp làm giảm sai lệch. Cuối cùng, khi chính sách được cho nhà quản lý trong nội bộ nước ngoài đưa bảng đánh giá hiệu năng, nhà quản lý trụ sở chính nên được tư vấn trước nhà quản lý nước ngoài hoàn thành bảng đánh giá. Điều này cho phép họ có cơ hội để cân bằng những gì có thể là một đánh giá rất chống đối do sự hiểu lầm văn hóa.