Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Đào tạo nghề cho trẻ cơ nhỡ

Chính phủ rất quan tâm đến chính sách đào tạo nghề. Nhà nước quy định miễn thuế cho các cơ sở dạy nghề dành riêng cho trẻ mồ côi không nơi nương tựa, hơn nữa được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, phương tiện dạy học, đào tạo đội ngũ thầy cô giáo và được vay vốn với lãi suất thấp ưu đãi.

Qui định về độ tuổi học nghề của trẻ em đã tăng từ 12 tuổi (theo điều 12 sắc lệnh 29/SL ngày 12/3/1947) lên đủ 13 tuổi (điều 22 của Bộ Luật Lao động). Tuy nhiên đối với một số nghề và công việc thuộc về năng khiếu của trẻ em, độ tuổi này có thể thấp hơn. Độ tuổi học nghề này phù hợp với các qui định của Luật phổ cập giáo dục tiểu học. Đây là qui định quan trọng nhằm giảm thiểu số trẻ em bỏ học phổ thông để học nghề và trẻ em tham gia lao động sớm.  

Qui định xử phạt vi phạm pháp luật lao động liên quan đến lao động trẻ em

Xử phạt vi phạm pháp luật nhằm mục đích ngăn ngừa và hạn chế những hành vi vi phạm quyền trẻ em mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặc dầu đã có những qui định phạt tiền (Nghị định 38/CP và Nghị định 49/CP) và thậm trí phạt tù (Bộ Luật Hình sự) đối với các hành vi vi phạm pháp luật lao động và lạm dụng sức lao động trẻ em tuỳ theo mức độ nặng nhẹ, nhưng hiệu quả của các hình phạt không cao do mức hình phạt còn thấp.

Thanh tra, kiểm tra

Luật pháp liên quan đến lao động trẻ em tương đối đầy đủ và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam nhưng còn thiếu một cơ chế thanh tra và kiểm soát việc thực hiện pháp luật để có những biện pháp xử phạt kịp thời. Chưa có những qui định cụ thể về vấn đề thanh tra và kiểm tra lao động trẻ em tại các cơ sở sản xuất – kinh doanh, do vậy pháp luật chưa thật sự là một hàng rào pháp lý có hiệu quả .