Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Ngoại ngữ du học

Vai trò: Tiếng Anh và Tiếng Pháp cần cho mọi thế hệ, đó là những ngôn ngữ phổ biến, những công cụ không thể thiếu được trong hành trang của các bạn trẻ, những phương tiện giao tiếp quan trọng giữa các dân tộc trên thế giới. Cùng với tin học, việc học hai ngoại ngữ này trở thành tiêu chuẩn khi tuyển chọn nhân viên trong các thành phần kinh tế. Đồng thời nó giúp ta có khả năng tự chủ trong giao tiếp, học hỏi, kinh doanh… góp phần tạo ra nguồn nhân lực trực tiếp tham gia lao động sản xuất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.
Ý nghĩa: thông qua việc học hai ngoại ngữ, chúng ta có điều kiện :
– Tiếp cận những thông tin khoa học-kỹ thuật hiện đại, những sự kiện quốc tế…
– Nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ, đất nước, con người và nền văn hoá của một số nước nói Tiếng Anh, Tiếng Pháp.
– Phát triển trí tuệ, nhân cách và phương pháp học tập hỗ trợ cho các môn học khác và phát triển năng lực chuyên môn của cá nhân sau này.
 Khái niệm sự nhầm lẫn và sự nhầm lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Pháp:

a) Sự nhầm lẫn: là sự sai lệch, không đúng đắn trong tư duy, suy nghĩ do không thể phân biệt đối tượng cần chiếm lĩnh với một hay nhiều đối tượng khác đã biết do giữa chúng có những điểm tương tự, tương đồng…
b) Sự nhầm lẫn giữa Tiếng Anh và Tiếng Pháp:
Thường bắt nguồn từ sự nắm chưa vững, chưa thể phân biệt rõ ràng những nét có lúc khác biệt hoàn toàn có lúc lại tương tự, tương đồng giữa hai ngôn ngữ cùng hệ La Tinh này dẫn đến việc lẫn lộn, áp dụng những quy luật, ngữ pháp… của ngôn ngữ này vào ngôn ngữ khác gây ra sự sai lệch, không đúng đắn trong việc học và sử dụng ngoại ngữ.
 Những dạng nhầm lẫn thường gặp giữa Tiếng Anh và Tiếng Pháp:

Do cùng ngữ hệ La Tinh nên giữa hai ngôn ngữ này có những nét giống, tương tự nhau có thể nhận thấy rất rõ nhưng bên cạnh đó chúng có những đặc trưng riêng mà nếu không tìm hiểu, phân biệt rõ ràng chúng ta sẽ dễ mắc những sai lầm có lúc nhỏ nhặt nhưng có lúc lại nghiêm trọng phụ thuộc vào mức độ khác nhau giữa chúng (khác biệt vài điểm hay khác biệt hoàn toàn…). Ở đây, trong bài nghiên cứu này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số nhầm lẫn phổ biến về các vấn đề sau: cách phát âm, danh từ, tính từ, động từ, tính từ sở hữu, trạng từ, “cest” hay “il est”.
Khi lĩnh hội hai ngôn ngữ này cùng lúc, người học không thể tránh khỏi những thắc mắc, trăn trở. Sau đây là hai câu hỏi phổ biến cùng lời giải đáp (được chọn lọc từ quyển Tự học và sử dụng ngoại ngữ của Nguyễn Duy Côn) sẽ giúp ta có thể hiểu rõ hơn mối liên quan giữa hai ngôn ngữ rất dễ nhầm lẫn này: