Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên

Hiệu quả làm viêc nhóm thể hiện 2 khía cạnh tiêu biểu nhất đó là:

  • Chất lượng công việc được thể hiện qua kết quả của bài tiểu luận, đề tài hay các công việc khác mà nhóm thực hiện.
  • Lượng kiến thức mà nhóm nhận được.

Về chất lượng công việc thì có đến gần 60% cho rằng kết quả công việc nhóm thực hiện là tốt và chỉ có 4.5% sinh viên cho rằng kết quả là không tốt. 37% còn lại thì cho rằng kết quả công việc của nhóm là bình thường. Đây cũng là con số đáng khích lệ, bởi nhìn chung thì kết quả công việc sinh viên đạt được là khá cao.

Tuy nhiên khi xét về khía cạnh lượng kiến thức mà sinh viên nhận được khi làm việc nhóm với nhau thì có sự khác biệt rất lớn đối với chất lượng công việc đạt được.

Có đến 55% sinh viên cho rằng lượng kiến thức mà mình nhận lại sau khi làm việc nhóm là ở mức trung bình trở xuống. Đáng chú ý hơn là trong đó có đến 10% cho rằng lượng kiến thức thu về là ít và rất ít. Và chỉ có 45% cho rằng lượng kiến thức mình nhận được là nhiều. Điều này cho thấy được phần nào trực trạng hoạt động và học tập theo nhóm của sinh viên Khoa Kinh Tế_Luật, sinh viên Khoa quan tâm đến chất lượng công việc hoàn thành hơn là lượng kiến thức mà mình nhận được do đó gây ảnh hưởng đến với thái độ và cách thức làm việc nhóm của bản thân.

Tóm lại, về thực trạng hoạt động làm việc nhóm của sinh viên hiện nay, với góc độ nhìn tổng hợp từ hai phía sinh viên và giảng viên, thì có thể nói rằng hầu hết các sinh viên đều biết cách làm việc nhóm và đạt hiệu quả ở mức trên trung bình nhưng hiện tại vẫn và đang rất cần có những cải tiến trong phương pháp để có thể tiến bộ hơn.