Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Cải thiện mối liên hệ nhà trường – doanh nghiệp – sinh viên

Cải thiện mối liên hệ nhà trường – doanh nghiệp – sinh viên

Để có thể xây dựng một chương trình đào tạo sát với yêu cầu thực tế, các trường nên có sự đóng góp của doanh nghiệp hoặc các chuyên gia trong các công ty, tập đoàn lớn để góp ý xây dựng giáo trình, nội dung chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Các trường nên định kỳ mời các chuyên gia, các doanh nhân từ các doanh nghiệp, công ty về nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm thực tế với sinh viên.

Chương trình thực tập của sinh viên trước khi ra trường tại các doanh nghiệp nên kéo dài hơn và chất lượng cần được chú trọng hơn nữa. Trong quá trình đi thực tập, doanh nghiệp nên tạo điều kiện để sinh viên được làm việc như một nhân viên thực thụ với công việc cụ thể và có người hướng dẫn cụ thể. Do đó, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận với thực tiễn công việc, học cách áp dụng kiến thức vào thực tế cũng như học tác phong làm việc mới. Quá trình làm việc này sẽ giúp sinh viên nhận ra khoảng cách giữa nhà trường và thực tế và tìm cách bổ sung những lỗ hổng kiến thức kịp thời. Cuối kỳ thực tập, sinh viên trình bày kết quả làm việc thực sự của mình thông qua luận văn và bảo vệ luận văn. Đây là cơ hội để họ trình bày ý tưởng của mình, đưa ý tưởng vào thực tế và phải tìm cách bảo vệ ý tưởng đó. Nếu quá trình thực tập được đánh giá tốt, sinh viên có thể được nhận vào làm tại doanh nghiệp sau khi ra trường.

Nhà trường kết hợp với các doanh nghiệp tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tư vấn, hội chợ việc làm để định hướng nghề nghiệp tương lai cho sinh viên. Tạo ra các tổ chức, hiệp hội hoạt động trợ giúp cho sinh viên về tài chính, kĩ năng, trang thiết bị cần thiết…trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch, ý tưởng của mình.

Các trường bắt tay với doanh nghiệp để cùng đào tạo hoặc “đặt hàng” đào tạo. Góp phần giải quyết vấn đề việc làm sinh viên, cung cầu lao động, các trường có thể kết hợp với các doanh nghiệp cùng đào tạo nhân lực. Hay hợp tác nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển.