Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Những tác động tiêu cực của tự do hóa thương mại tới lao động nữ

– Tự do hóa thương mại sẽ góp phần tăng số lượng việc làm nhưng cũng có thể làm giảm chất lượng việc làm do áp lực cạnh tranh. Điều này trước hết sẽ tác động xấu đến việc làm của lao động nữ do hạn chế của lao động nữ trong thị trường lao động.

– Cạnh tranh cũng sẽ có thể dẫn tới làm gia tăng những chỗ việc làm “linh hoạt” như việc làm theo thời vụ, việc làm công nhật, làm khoán,…Những công việc này có nhiều điểm bất lợi giống như việc làm tại nhà và lao động nữ là nhóm dễ bị chuyển sang công việc này.

– Mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy những sản phẩm do phụ nữ sản xuất có xu hướng dung cho tiêu dùng nội địa nhiều hơn, tuy nhiên những doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ vẫn chịu một sức ép canh tranh lớn với các doanh nghiệp nước ngoài.

– Do giảm nguồn thu từ thuế, chính phủ không có nguồn chi, buộc phải giảm cung cấp dịch vụ này. Việc cắt giảm các đối tượng hưởng lợi dịch vụ công cộng/xã hộ theo truyền thống thường do phụ nữ đảm nhiệm.

– Việc tăng giá thuốc chữa bệnh, ảnh hưởng đến ngân sách và tài sản của hộ gia đình, trong đó người phụ nữ sẽ chịu tác động lớn.

 

 

Phát triển nền công nghiệp xanh tại các nước phát triển

Để phát triển công nghiệp xanh nhanh chóng, tận dụng nguồn lực như nhân lực và công nghệ các nước phát triển là một bước đi hợp lý. Trong số các quốc gia đầu tư tăng cường đầu tư vào Việt Nam, Hàn Quốc đang chú trọng thực hiện mô hình phát triển xanh ở Hàn Quốc cũng như đi đầu thúc đẩy áp dụng mô hình này tại các nước khác, trong đó có Việt Nam mà Hàn Quốc coi là đối tác chiến lược về tăng trưởng xanh. Trong chính sách ODA cho các nước, Hàn Quốc cũng ưu tiên cung cấp 70% ODA cho lĩnh vực xây dựng hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và tăng trưởng xanh (riêng ODA cho lĩnh vực tăng trưởng xanh chiếm tới 20%). Đây cũng được xem là điều kiện làm việc tốt và thu hút người lao động Việt Nam tìm việc làm tại các công ty Hàn Quốc. Việc phát triển công nghiệp xanh sẽ tạo nên một môi trường làm việc sạch, hạn chế ô nhiễm, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe lao động.

Tham khảo thêm nhiều việc làm tại các công ty Hàn Quốc thông qua trang tuyển dụng trực tuyến của Vieclambank.com

.