Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Chính sách tuyển dụng tại công ty Quý Phát – P2

  • Giai đoạn giáo dục chuyên môn:

Tiếp sau giai đoạn giáo dục tổng quát là đưa các nhân viên về làm việc tại các bộ phận khác nhau của công ty. Ở đây họ tham gia thực hiện những công việc cụ thể và đồng thời cũng là cái mốc bắt đầu  giai đoạn bồi dưỡng thêm về chuyên môn. Có thể nói những chi phí mà công ty bỏ ra cho đào tạo nhân viên của mình là rất lớn và nó có vai trò gần như quyết định trong việc hình thành đội ngũ lao động có chất lượng cao về mọi mặt trong công ty. Việc đào tạo và giáo dục chuyên môn ở công ty được diễn ra suốt đời làm việc của người công nhân nhằm cung cấp cho họ những tri thức và kỹ năng riêng của công ty. Những hình thức chủ yếu được áp dụng trong giai đoạn đào tạo chuyên môn là kèm cặp một-một và hình thức định kỳ luân phiên công việc.

  • Hình thức thứ nhất: được thực  hiện trong những năm làm việc đầu tiên của nhân viên. Ở đây người nhân viên vừa làm, vừa học dưới sự kèm cặp và hướng dẫn của người có thâm niên và tay nghề cao hơn. Người này sẵn sàng dạy đủ điều, mọi bí quyết nghề nghiệp và tạo mọi điều kiện để người dưới quyền phát huy tài năng. Điều đáng lưu ý là cùng với chuyên môn, người nhân viên còn được chăm lo chu đáo về đời sống tinh thần cá nhân, sức khỏe, tâm tư nguyện vọng, được giúp đỡ về tiền bạc khi túng thiếu, được hướng dẫn con đường hòa nhập nhanh nhất vào tập thể công ty. Ngoài việc kèm cặp trong giờ, người nhân viên còn được đào tạo và hướng dẫn cả ngoài giờ làm việc, thí dụ như hướng dẫn tham gia các sinh hoạt tập thể, các cư xử hàng ngày, sinh hoạt văn hóa, thể thao. Tóm lại, người nhân viên được đào tạo, được che chở, được yêu thương, được tạo điều kiện để làm việc và hưởng thụ phù hợp với khả năng của mình và mục đích cuối cùng là hiểu được công ty chính là một gia đình lớn của họ.
  • Hình thức thứ hai: là đào tạo thông qua định kỳ luân phiên đổi việc nhằm tạo ra những người nhân viên đa năng. Chẳng hạn như cứ 3-4 năm các nhân viên được chuyển sang làm một công việc khác hoặc một dây chuyền khác trong công ty. Việc tạo ra những người lao động đa năng có khả năng kiêm nhiệm cao sẽ giúp cho nhân viên hiểu được công việc chung và có quan hệ mật thiết với các bộ phận khác cũng như sẵn sàng làm phần việc của những người thiếu vắng không để xảy ra tình trạng trì trệ công việc trong kinh doanh.
  • Ngoài các hình thức đào tạo trên, công ty còn cử các nhân viên đi học ở những lớp ngắn hạn khác nhau do công ty đài thọ toàn bộ chi phí. Đối với những nhân viên nằm trong kế hoạch bố trí làm việc tại một chi nhánh nào đó thì sẽ được hưởng những chế độ và ưu đãi đặc biệt. Ngoài việc tham gia vào các khóa học, các nhân viên còn được cử đi tham dự các hội thảo chuyên đề khác, tham quan nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm tại một số đơn vị khác.
  • Tóm lại, ban giám đốc công ty luôn quan niệm rằng các nhân viên sẽ được tạo điều kiện học tập, làm việc và hưởng thụ đúng theo khả năng của mình. Việc giáo dục và quản lý dựa vào ý thức và tinh thần giác ngộ các chủ trương, chính sách của công ty là chính, kỷ luật chỉ là cách xử lý cuối cùng. Ban lãnh đạo luôn xem các nhân viên như cùng là thành viên trong một gia đình. Công ty luôn động viên và khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài, thậm chí cả đời người.