Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế của KCN bao gồm:

Vị trí địa lýKCN: Là nhân tố quan trọng hàng đầu đối với hiệu quả kinh tế

DIỆT MUỖI CHO KHU CÔNG NGHIỆP. Lựa chọn đúng vị trí của DIỆT MUỖI CHO KHU CÔNG NGHIỆPsẽ làm giảm các chi phí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng đồng thời làm tăng thu nhập cho công ty PTHT. Vị trí hợp lý

bao gồm các đặc điểm sau:

 

 Điều kiện địa chất thủy văn thuận lợi: kết cấu địa tầng vững chắc, không bị

úng ngập, khối lượng san lấp ít, thuận tiện cho việc thoát nước. Những yếu tố này sẽ giảm đáng kể chi phí cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng đồng thời cũng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn vì tiết kiệm chi phí cho việc xây dựng nhà xưởng cũng như chi phí vận hành DN sau này. Đất được chọn làm DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP là loại đất ít thích hợp với sản xuất nông nghiệp, giá trị kinh tế thấp, không có nhiều các công trình xây dựng có giá trị lớn, và tốt nhất là không có dân cư sinh sống. Nếu vùng đất được chọn là vùng đất nông nghiệp tốt hoặc có đông dân cư sinh sống thì những thiệt hại gây ra cho người dân và cho xã hội sẽ tăng và sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả tài chính cũng như hiệu quả kinh tế xã hội của DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP.

 

 Gần các đầu mối giao thông, các cảng biển, sân bay, gần nguồn cung ứng

điện, nước, gần nguồn nguyên liệu, gần các khu dân cư tập trung với hệ thống hạ tầng xã hội phát triển. Những yếu tố này sẽ góp phần làm giảm chi phí vận hành của các DN trong DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP, vì vậy sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư hơn. Mặt khác các chi phí cho xây dựng DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP cũng sẽ giảm một cách đáng kể như chi phí làm đường, chi phí kết nối điện, nước, điện thoại, internet…

 

 Diện tích phải đủ lớn để bảo đảm khả năng mở rộng quy mô khi có điều

kiện. Các DN đầu tư vào DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP nếu hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả thường có nhu cầu mở rộng quy mô. Nếu các DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP không đáp ứng dược yêu cầu này sẽ làm giảm tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Điều kiện về kinh tế xã hội: DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP được xây dựng ở các khu vực có mức độ

phát triển kinh tế cao, đặc biệt là sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ. Yếu tố này rất quan trọng với các nhà đầu tư và vì vậy sẽ cho phép nhanh chóng thu hút đầu tư vào DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP. DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP phải được phân bố ở những vùng có chính sách ưu tiên đầu tư của Nhà nước. Với mục đích thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng lãnh thổ, Nhà nước có những chính sách ưu đãi đối với các hoạt động đầu tư vào những vùng có điều kiện khó khăn như vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Các DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP thuộc những khu vực này có thể có bất lợi về nhiều mặt khác nhau nhưng do chính sách ưu đãi nên vẫn có thể có hoạt động hiệu quả nhờ chính sách của nhà nước.

 

Thời điểm xây dựng DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP: Đây cũng là một yếu tố không kém phần quan

trọng đối với hiệu quả tài chính. Thời điểm thích hợp để xây dựng DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP là khi thị trường trong nước phát triển thuận lợi, bối cảnh quốc tế thuận lợi, đầu tư nước ngoài sôi động. Những yếu tố này sẽ tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhanh chóng lấp đầy DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP, sớm thu hồi vốn đầu tư bỏ ra.