Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19

Tăng năng suất lao động có ý nghĩa kinh tế vô cùng to lớn không những đối với bản thân doanh nghiệp mà cũn vụ cũng quan trọng đối với nền kinh tế đối với xã hội nó là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả sử dụng lao động nói riêng của các doanh nghiệp. Song năng suất lao động của nhân viên bán hàng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu doanh số, doanh thu của doanh nghiệp là huyết mạch để doanh nghiệp tồn tại do vậy để có những biện pháp thúc đẩy nâng cao năng suất lao động nhân viên bán hàng của các doanh nghiệp chúng ta cần phải nghiên cứu tìm hiểu về những nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của nhân viên bán hàng. Dù là một cửa hàng không lớn, nhưng nhân viên bán hàng là yếu tố hết sức quan trọng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp về cách phục vụ, cách giao tiếp, ứng xử với khách hàng trước hết sẽ tạo được cái nhìn thiện cảm từ phía khách hàng. Đó mới là điều kiện đủ, giúp doanh nghiệp tiêu thụ ngày càng nhiều hàng hóa hơn, và xây dựng những nhóm khách hàng quen thuộc. Đây là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công và phát triển. Thực ra nếu xét về riêng rẽ thì có rất nhiều các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của nhân viên bán hàng: tiền lương, kinh nghiệm, nhiệt huyết phục vụ tổ chức, mối quan hệ, cách thức làm việc, tác động tác nghiệp của nhà quản trị, cách làm việc và bố trí công việc của nhân viên, môi trường làm việc….

– Nhóm nhân tố liên quan đến nhân viên bán hàng

– Nhóm nhân tố liên quan đến công cụ lao động

– Một số nhân tố khác: đối thủ cạnh tranh, khách hàng, chính sách của Nhà nước