Trung tâm Giới thiệu việc làm được coi là công cụ đặc biệt để giải quyết việc làm, là cầu nối trung gian giữa người lao động và người sử dụng lao động, nó vừa được coi là cung lao động vừa coi là cầu lao động.

– Với ý nghĩa là cung lao động thì các trung tâm được coi là là nguồn cung có số lượng lớn, đa dạng và chất lượng tương đối đảm bảo. Hàng năm các trung tâm đã cung cấp cho thị trường lao động một lưc lượng lao động đã được đào tạo nghề và tiến hành tổ chức cung cấp thông tin; tư vấn, giơí thiệu và cung cấp thông tin cho thị trường lao động… 

– Với ý nghĩa là cầu lao động thì các trung tâm thường tham gia vào các lĩnh vực: cung cấp thông tin, tư vấn nghề nghiệp, tạo lập và phổ biến thông tin thị trường lao động, trợ giúp dịch chuyển lao động, giải quýêt việc làm đặc thù, tư vấn và đào tạo nghề… 

các trung tâm giới thiệu việc làm có vai trò quan trọng trong nền kinh tế
Các trung tâm giới thiệu việc làm có vai trò quan trọng trong nền kinh tế

Với ý nghĩa vừa là cung vừa là cầu lao động nên trong thời gian qua các Trung tâm Giới thiệu việc làm là một trong những nhân tố góp phần quan trọng trong việc vận hành tốt thị trường lao động, hạn chế thất nghiệp qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Vai trò của hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm được thể hiện trên các mặt sau đây:

Thứ nhất, góp phần tăng tính hiệu quả của thị trường lao động, giúp rút ngắn thời gian trong việc đáp ứng cung  –  cầu lao động. Giới thiệu việc làm thực hiện nhiệm vụ cầu nốitrung gian giữa người sử dụng lao động và người lao động, trực tiếp bố trí người tìm việc vào các công việc hiện có. Cung cấp cho người lao động những thông tin và yêu cầu của người sử dụng lao động về lĩnh vực mà họ cần tuyển như: những đòi hỏi về trình độ chuyên môn – kỹ thuật, số lượng cần tuyển, thời hạn hợp đồng, mức tiền công mà họ có thể nhận đựơc… giúp cho người lao động có thể nắm bắt được tình hình và cũng giúp cho người sử dụng lao động tuyển được đúng đồi tượng mà họ cần, đồng thời còn tham gia đào tạo nghề để tạo việc làm. Điều đó có nghĩa là tổ chức giới thiệu việc làm giúp cho việc nắm và xử lý thông tin thị trường lao động nhanh chóng, kịp thời; dẫn dắt chắp nối thông tin cung – cầu lao động nhanh hơn, dễ dàng hơn; góp phần làm cho thị trường lao động hoàn thiện hơn, phát triển đầy đủ hơn và vận hành tốt hơn.

Thứ hai, góp phần tạo ra sự bình đẳng hơn trong thị trường lao động, tạo điều kiện như nhau cho tất cả các đối tượng khi tham gia vào trung tâm. Một trong những lĩnh vực hoạt động của các Trung tâm Giới thiệu việc làm là các dịch vụ  đặc thù cho nhóm những đối tượng đặc biệt như: giải quyết việc làm cho người tàn tật ( làm công ăn lương hoặc tự tạo việc làm);  đáp ứng nhu cầu của học sinh mới tốt nghiệp chưa có cơ hội việc làm, những người chưa có hiểu biết về giới thiệu việc làm; đáp ứng nhu cầu của thanh niên mới bước vào thị trường lao động lần đầu; bố trí việc làm cho lao động dôi dư; trợ giúp thất nghiệp dài hạn; trợ giúp lao động nữ có việc làm có hiệu quả và không bị phân biệt đối xử… đó chính là những đối tượng yếu thế trong thị trường lao động. Như vậy các Trung tâm Giới thiệu việc làm không những góp phần làm giảm sức ép về việc làm, làm giảm tỷ lệ thất nghiệp mà còn góp phần tạo ra sự bình đẳng cho các cá nhân khi tham gia vào các dịch vụ của trung tâm, tạo ra sự công bằng và lành mạnh hơn trong thị trường lao động.

Thứ ba, cung cấp một cách hữu ích nhất các thông tin đúng đắn trên thị trường lao động, giảm bớt và hạn chế những méo mó trên thị trường này. Các Trung tâm Giới thiệu việc làm hoạt động dưới sự quản lý của Nhà nước và các Trung tâm Giới thiệu việc làm tư nhân hoạt động dưới sự quản lý của các Trung tâm Giới thiệu việc làm công. Chính vì vậy các thông tin được cung cấp tư các trung tâm là hoàn toàn có cơ sở. Mặt khác, theo nguyên tắc hoạt động hiệu quả thì các thông tin do các Trung tâm Giới thiệu việc làm cung cấp trựctiếp đến với người lao động và người sử dụng lao động làm giảm bớt các khâu trung gian do đó sẽ kiểm soát được các thông tin, giảm bớt các méo mó do việc thông tin bị cung cấp qua nhiều khâu trung gian. Các thông tin đúng đắn còn góp phần vào mục tiêu toàn dụng nhân công, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy thị trường đi đúng hướng đã đề ra.