mô hình đào tạo của Đoàn thanh niên
Mô hình đào tạo nghề của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

+ Dạy nghề cung ứng cho các KCN, KCX tại địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

+ Liên kết dạy nghề dài hạn: Quảng Nam, Hà Nội, Trung ương Đoàn, Quảng Ngãi, Đồng Nai.

+ Dạy nghề tại chỗ cho thanh niên nông thôn: Sông Hồng, Quảng Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Quảng Nam.

+ Đa dạng hóa các loại hình dạy nghề, các ngành nghề: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Tiền Giang.

+ Dạy nghề để xuất khẩu lao động: Trung tâm DN&DVVLTN Hà Tĩnh, Kiên Giang, Thừa Thiên – Huế.

* Hoạt động  giới thiệu việc làm và cung ứng lao động thông qua các

Trung tâm dịch vụ việc làm của thanh niên:

Điểm nổi bật trong năm qua là các Trung tâm đã phối hợp ngành Lao động  – Thương binh và Xã hội tổ chức thành công công tác “Hội chợ việc làm”, “Ngày hội việc  làm”, "Ngày hội tư vấn việc làm”, các diễn đàn thông tin về thị trường lao động. Trung tâm DVVLTN Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,

Trung tâm DVVLTN Quảng Bình, Quảng Ninh đã phối hợp tốt với các huyện, thị Đoàn để tổ chức “Ngày hội việc làm”, Trung tâm DVVLTN TP.

Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh đã đưa mô hình “Siêu thị việc làm” vào hoạt động;

Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên Cần Thơ định kỳ tổ chức “Hội chợ việc làm” theo quý…